Så ska vi få näringslivet att växa i kommunen

Hur kan vi påverka företagens tillväxt och utveckling? Det ger ett av våra fyra fokusområden svar på – i det fortsatta näringslivsarbetet med utsikt mot 2025.

Rönnåsens industriområde i UlricehamnFoto: Ekstrand Media

– Näringslivet är en viktig resurs för hela kommunen. Tillsammans behöver vi jobba med många olika aktiviteter för att vara en attraktiv kommun för boende, företag och besökare, idag och i framtiden, säger Camilla Palm, VD på Näringsliv Ulricehamn.

Vart vill vi nå?

I vår näringslivsstrategi presenteras fyra fokusområden som tillsammans ska bidra till att vi uppnår strategins övergripande mål – att årligen öka i Svenskt Näringslivs mätning ”Lokalt företagsklimat” och nå 3,8 av maximala 6,0 år 2025. För att ta oss dit har varje fokusområde tilldelats olika indikatorer. Exempelvis ska vi med fokusområdet ”Tillväxt för befintligt näringsliv” öka kommunens arbetsmarknad med 200 arbetstillfällen per år, nå ett handelsindex på 95 och öka antalet genomsnittliga inlämnade anbud per upphandling till år 2025.

Hur når vi dit?

Aktiviteterna för att få näringslivet att växa är många. Exempelvis ska samverkan mellan företag och skolor öka, för att möta framtidens kompetensbehov.

– Att som ung få möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden är en nyckelfaktor för att senare i livet få ett arbete. Genom att kombinera skola och näringsliv ger vi ungdomar genom UngDrive Academy, inte bara en fantastisk utbildning i företagande, utan också coachning av andra lokala entreprenörer under hela sommaren och lärdomar för livet. Vi ser till att utbilda både framtidens företagare i Ulricehamn men också framtidens goda medarbetare som har en förståelse om hur näringslivet funkar. Det är för mig hur vi skapar ett hållbart och framtidssäkrat näringsliv i Ulricehamn, säger Ida Johansson, projektledare för UngDrive Academy 2022.

Med samverkan ska vi också öka attraktiviteten som boendekommun, arbeta med näringslivets kompetensbehov och skapa en bättre arbetsmarknadspendling. Är du nyfiken på hur? Läs mer under punkt 5.2 i näringslivsstrategin.

Sist men inte minst siktar vi på att förtydliga våra processer för samhällsbyggnad och upphandling. Vi ska också arbeta aktivt för ett levade centrum och nya områden för handel.

Näringslivsarbete i Ulricehamns kommun

Frågor?

Camilla Palm, VD, Näringsliv Ulricehamn
camilla.palm@nuab.eu
0321-59 59 62

Gustaf Olsson, kommunchef, Ulricehamns kommun
gustaf.olsson@ulricehamn.se
0321-59 50 11

Publicerat av Elin Ohlsson den 17 maj 2022, senast ändrad den 17 maj 2022